Fakturace

Kompletní řešení veškerých finančních záležitostí

Během okamžiku můžete vystavit a poslat faktury všem klientům najednou. Tyto faktury můžete také nechat zobrazit v Portálu klienta.

Další vlastnosti fakturace:

 • Měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční i víceletá fakturace
 • Možnost vystavení samostatné faktury
 • Podpora fakturačních skupin - více firem v jediném systému
 • Import úhrad z většiny bank (ABO)
 • Automatická kontrola úhrad ve vybraných bankách
 • Podpora tradičních (hotovost, bankovní převod, složenka, inkaso a SIPO) i moderních platebních metod
 • Automatické párování plateb s jednotlivými fakturami / klienty
 • Přehledy úhrad a statistiky
 • Upomínky v případě prodlení s platbou
 • Automatické pozastavení neplatičů a jejich opětovné spuštění v případě úhrady
 • Exporty do účetních systémů
 • Předkontace
 • Možnost vystavovat zálohové faktury
 • Splátkový kalendář
 • Storno faktur a možnost vystavení opravného daňového dokladu
 • Peněžní deník - vhodné pro vedení daňové evidence
 • Podpora podvojného účetnictví - export do většiny účetních systémů (Pohoda, Money S3, MRP/KS, Melzer a ostatní) více na wikipedii
 • Možnost definování šablon položek pro samostatné faktury
 • Podpora reverse charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) a EET
 • Více měn v systému

Podporované platební metody, účetní programy

© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.