Network monitoring

Nagios - monitorovací a vizualizační systém

Nagios Logo

Optimální a spolehlivý výkon serverů nekončí jejich instalací a konfigurací.

  • Monitoring jednotlivých zařízení v síti (routery, servery, UPS atd.)
  • Možnost připojení SMS brány
  • Hlášení chybových stavů v síti
  • Nastavení notifikačních skupin
  • SMS, email, push a Dashboard notifikace

Provoz serverů a dalších prvků v síti je potřeba neustále monitorovat a jejich výkon optimalizovat. Z tohoto důvodu byl do systému ISPadmin integrován monitorovací a vizualizační systém Nagios, který automaticky sleduje nejen jednotlivá zařízení v síti (routery, servery, UPS atd.), ale také služby a procesy, které jsou na těchto zařízeních spuštěny.

Díky tomuto integrovanému systému je možné velice rychle reagovat na případné problémy v síti, výpadky zařízení či jiné požadavky na změnu nastavení topologie sítě.

Nagios je dodáván jako standardní součást systému ISPadmin. Ve výchozím stavu je již přednastaven pro správný chod. Zařízení přidaná do systému ISPadmin jsou tedy okamžitě zobrazena v tzv. Status map, které slouží k přehlednému zobrazení topologie sítě v grafické podobě, a to včetně zobrazení hierarchie jednotlivých zařízení, návazností mezi nimi a jejich dostupnosti.

Oznamování výpadků
Systém ISPadmin umožňuje oznamovat výpadky serveru, routerů a k nim připojených zařízení (např. UPS) přes Nagios, a to následujícími způsoby:

E-mail
Jednoduchý způsob hlášení výpadků v síti či jiných chybových stavů. Oznámení je ze systému odesláno na přednastavený email administrátora.

SMS
O výpadcích v síti či jiných chybových stavech je administrátor informován pomocí SMS zprávy odeslané ze systému na telefonní číslo administrátora. Podstatnou výhodou tohoto řešení je, že i v případě, že dojde k výpadku internetového připojení, je stále zajištěna kontrola sítě, a to pomocí GSM sítě, která je nezávislá na internetovém připojení. Aby tento typ notifikace fungoval tak, jak má, je nezbytné, aby byla připojena a správně nakonfigurována SMS brána. Oproti emailovým notifikacím je tento typ ovšem nákladnější na pořízení a následný provoz. SMS bránu lze pak využít i pro obesílání zákazníků.

Systém dále umožňuje definovat tzv. Notifikační skupiny kontaktů a přiřadit je k jakémukoliv serveru, routeru či zařízení, které je zadáno v systému. Pomocí předdefinovaných šablon a systémových proměnných lze notifikace zacílit na konkrétní skupinu kontaktů. V konfiguraci máte i možnost nastavit určité limity, tedy hodnoty, po jejichž dosažení je notifikační zpráva odeslána na specifikovanou skupinu kontaktů.

Oficiální dokumentace k monitorovacímu systému Nagios je dostupná na adrese http://www.nagios.com/

(Veškeré texty jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.)

© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.