Plánování

Přehledná organizace servisních zásahů

Tuto část systému doporučujeme používat spolu s mobilní aplikací Task manager.

Přehled vlastností plánování

 • Provázanost s databází klientů - možnost vyfakturovat provedenou práci, a to včetně použitého materiálu
 • Přidávání nových úkolů do servisního plánu konkrétního technika
 • Přehled naplánované práce všech servisních techniků pro aktuální týden
 • Sledování pracovního vytížení techniků
 • Detailní výkaz prací každého technika za určité období
 • Denní, týdenní a měsíční přehledy naplánovaných úkolů
 • Podrobná evidence veškerých servisních zásahů u klienta
 • Synchronizace s Google kalendářem
 • Přehledy a statistiky splněných / nesplněných úkolů, postupy řešení
 • Evidence úkolů bez časového určení (tzv. volné úkoly)
 • Kompletní historie řešených úkolů
© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.