Správa klientů

Kompletní informace o klientech

Informace o klientech

 • Kontaktní a fakturační údaje klienta
 • Správa služeb klienta
 • Správa a historie vystavených faktur a provedených úhrad
 • Zprávy a poznámky
 • Evidence a správa smluv a výpovědí


Evidence technické dokumentace

 • Servisní zásahy provedené u klienta
 • Zboží dodané klientovi
 • Fotodokumentace (např. zařízení po instalaci v případě pronájmu)


Evidence změn a událostí

 • Odeslané informační e-maily / upomínky za neprovedené platby
 • Odeslané / přijaté SMS
 • Historie změn provedených v Kartě klienta
 • Historie pozastavení klienta
© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.