Technická podpora

Podmínky zákaznické podpory systému

Technická podpora zajišťuje řešení Vašich dotazů a požadavků na servisní zásahy do systémů klientů, kteří si licenci zakoupili anebo provozují systém ISPadmin ve variantě pronájmu.

K tomuto účelu je vyhrazen helpdeskový systém, díky kterému je veškerá příchozí a odchozí komunikace přehledně zobrazena v rámci jednoho ticketu. Po přijetí Vašeho e-mailu obdrží každý dotaz či požadavek unikátní ID ticketu a díky tomu je požadavek lehce dohledatelný, a to včetně kompletního postupu řešení daného požadavku uloženého v historii komunikace.

 

Obchodní oddělení     Technické oddělení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Technická podpora je členěna do následujících variant

Systémové aktualizace

Zahrnuje pouze oprávnění ke stahování pravidelných aktualizací softwaru. Poplatek za tuto technickou podporu je stanoven aktuálním ceníkem a počítán vždy z aktuální hodnoty licence v den objednání aktualizací systému. Systémové aktualizace lze prodloužit vždy o jeden rok od data posledního ukončení aktualizací, které si provozovatel licence objednal a uhradil. V případě požadavku na prodloužení systémových aktualizací po datu ukončení je pro následný výpočet prodloužení aktualizací směrodatné pouze datum poslední ukončené technické podpory a nikoliv datum objednání.
Datum platnosti této varianty technické podpory je uvedeno v záhlaví stránky po přihlášení do systému ISPadmin.

Po dobu prvních 3 měsíců od pořízení první licence k softwaru jsou systémové aktualizace v rámci pořízení licence zdarma. Po tuto dobu má provozovatel licence rovněž nárok na poskytnutí technické podpory od poskytovatele licence ke zprovoznění softwaru v internetové síti oprávněného z licence. Tato součinnost nezahrnuje zaškolení v obsluze systému, které je zpoplatněno zvlášť.

VIP podpora

Zahrnuje přednostní technickou podporu v rozsahu oprávnění stahovat pravidelné aktualizace systému a dále má klient nárok na odpověď na požadavek k řešení problému v rámci technické podpory do 24 hodin, resp. během následujícího pracovního dne, od vznesení požadavku na technickou podporu.
Poplatek za technickou podporu je stanoven jako měsíční paušální poplatek.
Minimální doba trvání této varianty technické podpory je 6 měsíců.

Individuální technická podpora

Přednostní řešení požadavků týkající se zásahů do systému a dále diagnostiky a opravy systému, které nejsou způsobeny chybou software, jsou řešeny individuálně dle hodinové sazby. Výše poplatků za jednotlivé varianty technické podpory jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na vyžádání.

© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.