Informační stránky

Vážení klienti,


rádi bychom Vás informovali o změně týkající se informačních stránek, které se mohou zobrazovat Vašim klientům při případném pozastavení služeb, nebo které mohou zobrazovat jakoukoliv Vámi vytvořenou informaci nastavenému okruhu klientů. (Nastavení –> Info page)

Ve verzi ISPadmina 5.17 beta1 došlo k vypnutí přesměrování provozu https (port 443) na informační stránky nastavené v systému ISPadmin.

Důvodem jsou certifikáty (webové prohlížeče zobrazují varování o možném MITM útoku).

Pozastaveným klientům se zobrazí při pokusu o přístup na nepovolené stránky běžící na https informace o nedostupnosti tohoto webu.

Přesměrování http (port 80) na info page zůstává beze změn a funkční, i když dnes již na naprostém minimu webů.

Děkujeme za pochopení

Váš ISPadmin tým