Sloupec “K odeslání” v přehledu faktur

  • Do přehledu faktur u konkrétní fakturační skupiny (Fakturace / Faktury / Faktury) jsme přidali sloupec K odeslání.
  • Tento sloupec zobrazuje počet neodeslaných faktur v jednotlivých obdobích.
  • Nyní tak již nemusíte procházet měsíc po měsíci a kontrolovat, zdali byly všechny faktury za dané období odeslány klientům. Pokud je hodnota v tomto sloupci nenulová, znamená to, že nebyly odeslány všechny faktury.
  • Článek pokračuje na naší Wiki5.