Tvorba POPů

Vážení klienti,

rádi bychom Vás znovu informovali o plánoveném nahrazení systému Nagios vlastním řešením sledování dostupnosti zařízení, stavu jednotlivých POPů a jejich propojů ve Vaší síti.

POP (Point of Presence) je v ISPadminu chápán jako adresní místo (libovolný objekt), ve kterém se nachází vaše technologie. Na vytvořených POPech, propojích a přiřazených zařízeních bude postaven nový systém oznamování výpadků a celkový přehled stavu Vaší sítě a tak je důležité postupně vytvářet tyto POPy a zařízení na nich, aby mohlo dojít k plynulému přechodu na tento nový systém.

Více informací o POPech a jak je nastavit najdete v dokumentaci na WIKI.

Váš ISPadmin tým