Úprava zaokrouhlování (CZ)

V rámci úprav výpočtů na fakturách jsme do systému začlenili i úpravu zaokrouhlování (5.08 beta 3). Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur v případě potřeby propíše na fakturu položka Zaokrouhlení.

Článek pokračuje…https://wiki5.ispadmin.eu/uprava-zaokrouhlovani-cz/